דלג לתוכן דלג לפוטר

תקנון

ברוכים הבאים ל Low Cost S.E.O (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י חברת לואו קוסט אס.אי.או (ע.מ: 56490303)  (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”). האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, שרותי פרסום וקידום באינטרנט (להלן: “השרותים”).

 

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת השרותים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
  9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  10. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 2. הרשמה לאתר
  1. על מנת לבצע הזמנה של שרותים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
  3. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  5. רכישת שרותים באתר
   1. רכישת השרותים תתבצע באמצעות בחירת השרות הנדרש.
   2. לאחר בחירת השרות הנדרש ימסור המזמין פרטים הנדרשים להשלמת הרכישה ותחילת הפעילות כפי שיתבקש לעשות באתר תוך כדי התהליך עד השלמתו.
   3. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
   4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע השרות וזאת לשם ביצוע השרות ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
   5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
   6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת השרות על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור השרות יבוצע דרך כרטיס האשראי כהוראת קבע על תשלום חודשי קבוע למתן השרות הנבחר.
  6. השרותים הניתנים לרכישה באמצעות האתר:

ניהול קמפיינים בגוגל:

קמפיין מילות מפתח – רשת החיפוש :

 • ניתוח מתחרים ובניית אסטרטגיה.
 • מחקר מילות חיפוש + ניתוח מתחרים
 • אישור קטגוריות קידום.
 • אישור מילות מפתח לקידום
 • הוספה לתוכנת מעקב עבור הפקת דוחות.
 • הקמת קמפיינים ממומנים  במערכת החיפוש והפרסום של גוגל.
 • התמקדות בביטויים מניבים עם דגש על עלות לקליק וניתוב תקציב באופן מושכל.
 • שילוב עם פרסום ברשת המדיה, שיווק מחדש (Remarketing).
 • ביצוע אופטימיזציה רציפה של קמפיין ממומן במטרה להוזיל את עלויות הקליק ושיפור הביצועים (הקלקות ויחסי המרה).  
 • ביצוע B/A טסטינג והשוואת נתוני קמפיינים לשיפור תוצאות.

 רימרקטינג:

 • גולשים שביקרו באתר / דף נחיתה ימשיכו לקבל פרסום של ממוקד באתרים שונים שיגלשו אליהם. הפרסום יהיה בפורמט של באנרים.
 • במידה ויעשה קמפיין חיפוש שיופיע במובייל ,(PAY PER CALL) נייצר קמפיין ממומן שיופיע בטלפונים חכמים. באופן זה אנשים יוכלו לחייג ישירות מבלי להיכנס לאתר אלא ישירות מדף החיפוש של גוגל וכמובן לנווט ישירות מהפלאפון למקום עצמו.

קמפיין רשת המדיה של גוגל:

 • ניהול קמפיין ברשת המדיה של גוגל באמצעות באנרים באתרים שונים

GSP Gmail Sponsored Promotions:

 • איתור ומיקוד מתקדם של גוגל לאנשים שחיפשו מונחים מסוימים במנוע החיפוש של גוגל.
 • איתור ומיקוד מילת מפתח שחוזרות על עצמן בגופי המיילים (Gmail) השונים שאנשים שולחים או מקבלים.
 • שליחת מודעות תמונה לתוך תיבת המייל של הגולש שאליו אנחנו מעוניינים להפנות את הפרסום.

 

קמפיין גוגל דינאמי :

 • קמפיין המחובר להצעות ערך באתר ומתעדכן לפיהן.
 • רימרקטינג דינאמי לגולשים לפי מוצרים שרותים ותחומי עניין שלהם באתר.

 

קידום אורגני SEO בגוגל
ניתוח מתחרים ובניית אסטרטגיה.

 • מחקר מילות חיפוש + ניתוח מתחרים
 • אישור קטגוריות קידום.
 • אישור מילות מפתח לקידום
 • הוספה לתוכנת מעקת עבור הפקת דוחות.
 • הפקת דוח אפס (דוח מצב ביום תחילת פרוייקט).

 

התקנת כלים ותוכנות מעקב

 • התקנת Google Analytics + יצירת יעדים למדידה.
 • התקנת Google Search Console
 • התקנת Google Tag Manager
 • התקנת מערכת למעקב אחר קישורים נכנסים.

 

טיפול באתר האינטרנט

 • אופטימיזציה לתוכן האתר.
 • אדריכלות אתר והתאמת האתר לגוגל.
 • שיפור הנעה לפעולה + חווית המשתמש
 • שיפור זמן טעינה – <במידה והאתר שלנו> או שליחת הנחיות לשיפור זמני הטעינה באתר.

 

טיפול בקוד האתר (אופטימיזציית קוד)

 • טיפול בכותרות ראשיות בכל עמודי האתר (H1)
 • טיפול בכותרות משנה בכל עמודי האתר (H2)
 • טיפול בתגיות Meta בכל עמודי האתר (meta keywords, meta description, meta title)
 • שילוב תגיות ALT לתמונות
 • טיפול בבעיות קוד – <במידה והאתר שלנו> או שליחת הנחיות לטיפול בבעיות בקוד
 • טיפול ב URL
 • יצירת מפת אתר XML
 • יצירת קובץ txt

 

רישום ראשוני לאינדקסים ומנועי חיפוש.

 • רישום לאינדקסים ומנועי חיפוש.
 • בחינת אינדוקס דפי האתר בגוגל וטיפול בבעיות.

 

חיזוק האתר / המותג ברשת

 • בניית מערך קישורים נכנסים לאתר
 • הפצת המותג ברשת (בנית עמודי מותג).
 • בניית נוכחות ברשתות החברתיות (בכפוף להסכם).
 • יצירת שיתופי פעולה והחלפת קישורים.
 • ניתוח, ניטור ומעקב אחר קישורים נכנסים.

 

ניתוח ביצועים ושיפור תהליכים

 • ניתוח ביטויים ממירים וניתוח איכות הפניות מהאתר.
 • שיפור ומיקוד לביטויים ממירים.
 • מעקב אחר כמות פניות ושיפור כמות פניות.
 • הפקת דוחות חודשיים השוואתיים ושקיפות נתונים.
 • דיווח מלא על הפעילות החודשית.
 • שיחות חודשיות ועדכונים שוטפים.

 1. אופן ביצוע התשלום עבור הזמנת
  1. התשלום עבור השרותים יעשה באמצעות כרטיס אשראי וכל שירות דומה , כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
  2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. 
  3. הלקוח מאשר שימוש בכרטיס אשראי שיימסר ללינקשייק לטובת תשלומים חודשיים קבועים או משתנים עבור פעילות הפרסום.
  4. ידוע ללקוח כי החיוב החודשי יהיה שונה מידי חודש ויהיה תלוי בהיקף השירותים הניתנים.
  5. בהתאם, הלקוח מאשר בזאת כי ידוע לו כי מתן אישור שימוש כאמור מתייחס לכל חיוב חודשי אשר יוצג, הגם שיהיה שונה מידי חודש, והלקוח מתחייב שלא להעלות טענות כדוגמת טענת "עסקה במסמך חסר" כאמור בסעיף 9 לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
  6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  7. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
  8. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  9. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 2. ביטול השרות מצד המזמין
  1. המזמין רשאי לבטל את השרות בהתאם לכתוב בהסכם הלקוח.
  2. הפסקת השרות תתבצע לאחר קבלת הודעה בכתב למייל תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום.
  3. ביטול רכישה מצד החברה
  4. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק את מתן השרות כולו או חלקו.
  5. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין.
  6. זכויות יוצרים
  7. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, השרותים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  8. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת השרותים, תאור ועיצוב השרותים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  9. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  10. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות השרותים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
  11. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
  12. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 3. אחריות.
  1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
  2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
  3. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 4. סודיות ופרטיות
  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין השרותים הקבועים והמתמשכים אותם ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 5. דין ושיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
0549335827 +972549335827דברו אתנו בוואטסאפ
רוצה לשוחח איתנו? 054-9335827 דילוג לתוכן